top of page
  • Endian.cz

Endian posiluje zabezpečení sítě díky partnerství se společností ntopEndian, poskytovatel a vývojář Secure Digital Platform, představuje další milník v oblasti zabezpečení sítí: díky novému partnerství se společností ntop, specialistou na analýzu sítí, mohou uživatelé porozumět procesům v jejich sítích a včas rozpoznat rizika.


"S rostoucí konektivitou se sítě stávají stále složitějšími. Sledování a přesné pochopení toho, co se v síti děje, je klíčové pro odhalení kybernetických útoků a reakci na ně," řekl Raphael Vallazza, zakladatel a generální ředitel společnosti Endian. "Díky partnerství se společností ntop můžeme našim zákazníkům nabídnout inovativní nástroj pro bezpečný provoz jejich složitých IT a OT sítí."


ntop vizualizuje síťový provoz na intuitivně srozumitelných panelech. Pro 360° přehled o síti ntop shromažďuje a agreguje data z nejrůznějších zdrojů, jako jsou protokoly firewallu, systémy detekce narušení, kolektory NetFlow a zařízení SNMP.


Díky své flexibilitě lze řešení ntop používat téměř na všech platformách, včetně Linuxu a Windows. Endian je integruje do svého operačního systému EndianOS, založeného na Linuxu, který je základem všech produktů v portfoliu. Pokud je v síťovém provozu zjištěna anomálie nebo riziko, například neobvykle vysoká úroveň výměny dat mezi dvěma zařízeními, aktivují se funkce kybernetické bezpečnosti Endian Secure Digital Platform.


Digitální platforma Endian Secure Digital Platform umožňuje zabezpečit prostředí IT i OT a spravovat je z jediného centralizovaného místa. Platforma je navržena tak, aby pomohla organizacím řídit rostoucí složitost jejich digitálních a fyzických infrastruktur, a zároveň zajistila komplexní zabezpečení.


Díky funkcím, jako je monitorování sítě, ochrana firewallem, řízení přístupu VPN a možnost zavést tzv. zero trust přístup, poskytuje Endian Secure Digital Platform komplexní řešení problémů dnešního prostředí kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní funkce zároveň umožňují zajistit soulad s předpisy směrnice NIS2, normy IEC 62443 a nařízení GDPR (General Data Protection Regulation).


"Endian a ntop se skvěle doplňují, protože obě společnosti vyznávají open source přístup a sdílejí stejné hodnoty se zaměřením na uživatelskou přívětivost a nezávislost na třetích stranách," říká Luca Deri, zakladatel společnosti ntop. "Integrace našeho řešení dále zvýší úroveň ochrany Endian Secure Digital Platform a poskytne uživatelům reálnou hodnotu."
Commenti


bottom of page